FULL SCHEDULE

เกี่ยวกับเวิร์คพอยท์

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์หลักในการพัฒนา สร้างสรรค์ คอนเทนต์รายการโทรทัศน์ ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นทั้งความบันเทิงและ สาระความรู้ควบคู่กันไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ชมทางช่อง “WORKPOINT” เท่านั้น หากแต่บริษัทยังขยายฐานผู้ชมครอบคลุมไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YOUTUBE FACEBOOK และ WEBSITE ของทางบริษัท

โดยช่อง “WORKPOINT” นั้นยังคงเป็นช่องโทรทัศน์ที่มีความนิยมติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศมาโดยตลอด มีสัดส่วนผู้ชม (Audience Share) มากกว่าร้อยละ 13 นับรวมทั้งช่องดิจิตอลทีวีและช่องอนาล็อกที่ออกอากาศคู่ขนาน ทั้งในระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อก โดยในปี 2559 นั้น ช่อง “WORKPOINT” มีเรตติ้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 1.47 และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายการโทรทัศน์ต่างๆ ในช่อง “WORKPOINT” ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักและกล่าวถึงอย่างมากมาย อาทิเช่น รายการ “ไมค์หมดหนี้” ซึ่งเป็นรายการที่ผสมผสานระหว่างการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเกมโชว์เข้าไว้ด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้ได้ใช้ความสามารถด้านการร้องเพลง มาแข่งขันเพื่อชิงแชมป์และคว้าโอกาสในการหมดหนี้ไปพร้อมๆ กัน โดยเพียงการออกอากาศสัปดาห์แรกก็กลายเป็นรายการเกมโชว์ยอดนิยมที่มีเรตติ้งสูงสุดเมื่อเทียบกับรายการเกมโชว์ในช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังได้เปิดตัวรายการ “THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง” ซึ่งเป็นรายการแข่งขันร้องเพลงที่เป็นที่นิยมสูงสุดในปี 2559 ต่อเนื่องมายังปี 2560 มีเรตติ้งรายการสูงสุดถึง 10.45 โดยรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” นั้น ถือได้ว่าเป็นรายการที่สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ให้แก่วงการโทรทัศน์ เนื่องจากได้รับความนิยมและเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างทั้งในกลุ่มผู้ชมในสื่อโทรทัศน์และ สื่อออนไลน์ไปพร้อมกัน นอกเหนือจากรายการที่กล่าวถึงแล้วนั้น รายการใหม่อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการ “I CAN SEE YOUR VOICE” รายการ “ไมค์ทองคำ 5” และรายการ “ไมค์ทองคำ เด็ก” เป็นต้น

นอกเหนือจากการเติบโตของช่อง “WORKPOINT” แล้วนั้น ในปี 2559 บริษัทยังประสบความสำเร็จในการขยายฐานกลุ่มผู้ชมในช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมียอดผู้ติดตาม (subscriber) ใน WORKPOINT OFFICIAL I YOUTUBE มากกว่า 5.5 ล้านคน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม TELEVISION STATION AND PROGRAM ของประเทศไทย และจากการจัดอันดับโดย WEBSITE YOUTUBEFILTER นั้นพบว่า WORKPOINT OFFICIAL I YOUTUBE ยังติดอันดับ TOP 100 ของช่อง YOUTUBE ที่มีผู้ชมสูงสุดในโลกอีกด้วย โดยในปี 2559 นั้น มีผู้ชมรายการต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทาง WORKPOINT OFFICIAL I YOUTUBE มากกว่า 2,200 ล้านครั้ง นอกเหนือจากช่องทาง YOUTUBE แล้วนั้น ในช่องทาง FACEBOOK บริษัทก็มียอดผู้ติดตาม (Follower) ใน WORKPOINT ENTERTAINMENT I FACEBOOK เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม TELEVISION STATION AND PROGRAM เช่นกัน โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 7 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตของผู้ติดตามติดอันดับ TOP 5 นับรวมทุก FACEBOOK PAGE ในประเทศไทยในทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ แผนการขยายฐานกลุ่มผู้ชมไปช่องทางออนไลน์ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพื่อโอกาสและสร้างความหลากหลายในการเข้าถึงคอนเทนต์รายการโทรทัศน์ของบริษัท ให้มากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแรงและยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้จัดรณรงค์ให้คนไทยเล่นน้ำกันอย่างประหยัด ในเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อโครงการ “สงกรานต์ขันเดียว” โดยนอกจากจะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ช่อง “WORKPOINT” แล้วยังให้ศิลปินดาราในสังกัดร่วมกันเชิญชวนให้ทุกคนประหยัดน้ำอีกด้วย

ท้ายที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจก่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จทั้งมวล ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนรวมทุกๆ ท่านตลอดไป