FULL SCHEDULE

เกี่ยวกับเวิร์คพอยท์

2 เหรียญทองเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบสังคมไทย”

  • พัน พลุแตก พิธีกร “ไมค์ทองคำ” / “ไมค์ทองคำเด็ก”
  • รินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์

จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และ สว.นท วันที่ 3 มีนาคม 2561

รางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 2560

  • ช่องเวิร์คพอยท์  รางวัลผู้ส่งผลงานของผู้ดำเนินรายการชายเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
  • กันต์ กันตถาวร  รางวัลผู้ดำเนินรายการชายผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลThailand Digital Awards 2018

คุณปัญญา นิรันดร์กุล ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์นักบริหารระดับสูงตัวอย่างด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อโทรทัศน์ไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในงานประกาศรางวัล Thailand Digital Awards 2018 จัดโดยโครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน สู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วันที่ 17 ก.พ.2561