ทีฆายุกา โหตุ
มหาราชินี

๘๕ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

Long Live Her Majesty
Queen Sirikit

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ