FULL SCHEDULE

เกี่ยวกับเวิร์คพอยท์

สารจากประธานกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศยังคงชะลอตัว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงต้องเผชิญต่อความท้าทายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหม่ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและภาพรวมของสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะต่อไป อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างแผนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและงบประมาณที่เหมาะสมสอดรับกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในด้านการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 นั้น บริษัทได้พัฒนาและออกอากาศรายการ “10 Fight 10” ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรายการโทรทัศน์ที่ผสมผสานกีฬามวยสากลเข้ากับรูปแบบการนำเสนอแบบ Entertainment ได้อย่างลงตัว โดยรายการดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากกลุ่มผู้ชมบนช่องทางโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และจากความสร้างสรรค์ของรูปแบบรายการและการนำเสนอนี้เอง รายการ “10 Fight 10” ยังได้รับรางวัล Asian Academy Creative Awards ประจำปี 2562 ในประเภท Best Sport Program (one off/series) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเชิดชูความเป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ผลิตรายการจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และเช่นที่ผ่านมา นอกเหนือจากการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงแล้วนั้น บริษัทยังคงดำเนินนโยบายในการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่มีความหมายต่อสังคมควบคู่พร้อมไปกับความบันเทิงด้วย โดยในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาและออกอากาศรายการ “กล่องของขวัญ” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทควิชโชว์ ที่ผู้เข้าร่วมรายการจะมีโอกาสได้รับของขวัญที่มีความหมาย และมีความสำคัญต่อครอบครัวที่ยังขาดโอกาส โดยหากชนะรางวัลในรอบสุดท้าย ผู้เข้าร่วมรายการยังสามารถนำรางวัลจากรายการส่งต่อให้ผู้อื่นที่รอคอยโอกาสจากการรับบริจาคได้อีกด้วย ทำให้มีความสุขทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับ จึงถือว่าเป็นรายการที่มอบความสุขให้กับผู้ชมอย่างแท้จริง และจากรูปแบบรายการที่ดีและมีความหมายนี้เอง ส่งผลให้รายการดังกล่าวได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทเกมโชว์และปกิณกะดีเด่น ประจำปี 2562

นอกเหนือจากความสำเร็จของรายการโทรทัศน์แล้วนั้น ในส่วนของกลุ่มข่าวออนไลน์ก็ถือได้ว่ามีพัฒนาการที่น่าพอใจเช่นกัน โดย ณ ปัจจุบัน Workpoint News ติดอันดับเพจข่าวออนไลน์อันดับต้น ๆ ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุด โดยมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 3.9 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 35 จากจำนวนผู้ติดตาม ณ สิ้นปี 2561 และนอกจากนี้ กลุ่มข่าวออนไลน์ยังได้รับรางวัล “ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม” ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์อีกด้วย

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างจัดงานในปี 2562 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยทางบริษัทได้จัดงาน “การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34” ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยต่อจากสิงคโปร์ โดยเป็นการประชุมครั้งสำคัญร่วมกันของผู้นำอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้โอกาสในการจัดงาน “มหกรรมโขนกลางกรุง” ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย เป็นการร่วมสืบสานศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยหลายแขนง มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม สร้างความตื่นตาให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นมรดกโลก

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ แล้วนั้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันไปด้วย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรม Virtual Run Challenge (1D1K WORKPOINT RUN) ร่วมกับโครงการกระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 กิโลเมตร ซึ่งจัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านทาง “มูลนิธิเวิร์คพอยท์” ซึ่งเป็นมูลนิธิของบริษัทอีกมากมายในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิเช่น โครงการ “หนาวนี้แบ่งกันอุ่น” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในครั้งนี้ มูลนิธิเวิร์คพอยท์ได้นำทีมศิลปิน ดารา พร้อมทั้งจิตอาสาเดินทางไปมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ยากลำบากของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้ง มูลนิธิเวิร์คพอยท์ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดโครงการ “ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมปี 2562” เพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป