FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เต้ย จักริน เชิญชวนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์

เต้ย จักริน ศิลา ศิลปินไมค์ทองคำ ตัวแทนจากเวิร์คพอยท์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเลิกบุหรี่ เป็น "ดอกไม้ใจ" แทนดอกไม้จันทน์สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา  ซึ่งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดขึ้น ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์เมื่อวันก่อน  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของพระคุณเจ้าหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่ได้ประกาศให้วัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นวัดปลอดบุหรี่  และย้ำว่าการถวายบุหรี่แก่พระภิกษุเป็นบาป  อีกทั้งคำสอนและการเทศน์รณรงค์ในระดับชาติและนานาชาติของพระคุณเจ้าได้สอดแทรกคำสอนชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่มาโดยตลอด  ในการสลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา  ซึ่งมีกำหนดการในปี 2560  จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมทำความดีสานต่อเจตนารมณ์ที่หลวงพ่อสร้างไว้ 

“ผมอยากเชิญชวนทุกคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกเถอะครับ ข้อเสียของการสูบบุหรี่ ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินและรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ตามที่มีการรณรงค์กันมาตลอด ทุกคนสามารถเลือกที่จะทำสิ่งดี เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สูบบุหรี่ ผมเลือกที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ก็เท่ได้นะครับ”