FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

ช่องเวิร์คพอยท์เดินหน้าช่วยชาวนาต่อเนื่อง ซื้อข้าวอินทรีย์มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2560

ต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ "ข่าวมื้อเช้าช่วยชาวนา" ที่ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23จัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือชาวนาจากหลายอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ที่รวมตัวกัน นำข้าวสารเข้ามาขายเองในกรุงเทพมหานคร และที่วัดเปรมประชา ใกล้กับที่ทำการ บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ทั้งชาวนา และผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อข้าวได้มีช่องทางติดต่อซื้อขายข้าวสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ช่องเวิร์คพอยท์ยังเดินหน้าช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อข้าวอินทรีย์หลากหลายชนิดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งข้าวหอมมะลิ,ข้าวหอมมะลิแดง,ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้อง จากยุ้งข้าวชาวนา ในชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และไร่บุญเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  เพื่ออุดหนุนให้ชาวนาขายข้าวในราคาที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้ชาวนาที่ยืนหยัดทำการเกษตรกรแบบยั่งยืนตามรอยพระราชดำริ  ซึ่งข้าวอินทรีย์นั้นมาจากการปลูกข้าวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ช่วยลดสารเคมีตกค้างในที่นาและในข้าว  ชาวนาก็จะได้มีสุขภาพดีขึ้นเพราะไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากสารเคมีในการทำนา รวมทั้งผู้บริโภคก็จะได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ช่องเวิร์คพอยท์จึงนำ “ข้าวสารเป็นข้าวสุข” บรรจุมาในกระเป๋าผ้าสวยงาม นำความสุขมาส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้กับลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณ และสื่อมวลชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ต่อไป