FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทแรก ช่วยพี่น้องชาวภาคใต้

จากเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในหลายจังหวัดภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก ทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23  ขอเป็นสื่อกลางในการส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องชาวภาคใต้  โดยมี โครงการ "น้ำท่วมใต้ ไทยช่วยไทย" เพื่อขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

            ล่าสุดทางช่องเวิร์คพอยท์ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

และขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงิน ในโครงการ  “น้ำท่วมใต้ ไทยช่วยไทย”  ชื่อบัญชี มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 021-8-49074-3  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา เพื่อช่วยเหลือในจังหวัดอื่นที่น้ำท่วมต่อไป