FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

"กุ๊กกิ๊ก มรกต - สอง ประภาศรี" ตัวแทนจากเวิร์คพอยท์ ร่วมงาน"70ปีแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศลฯ" เปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล 2560

สอง ประภาศรี สภานนท์  ผู้ประกาศข่าวสถานี Workpoint  และ กุ๊กกิ๊ก  มรกต พูลผล นางเอกจากละคร "คู่ซี้ผีมือปราบ" ตัวแทนศิลปินจากช่องเวิร์คพอยท์ 23  ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล 2560  “ 70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล"  ณ ห้องประชุม 370 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเข็มวันอานันทมหิดลเป็นเข็มที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

หลังจากนั้น สองและ กุ๊กกิ๊ก ยังร่วมเดินรณรงค์รับบริจาคจากประชาชนบริเวณจามจุรีสแควร์อีกด้วย ซึ่งรายได้จากการบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยและมูลนิธิอานันทมหิดลและเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช