FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบผ้าห่มชาวบ้าน จ.เชียงใหม่

หลังจากที่มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ได้จัดโครงการ “หนาวนี้แบ่งกันอุ่น” โดยนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับชาวบ้านที่ อ.ฮอดและอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และได้มอบผ้าห่มจำนวนหนึ่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ได้คลายหนาวกันนั้น   เมื่อวานนี้ ( 24 มกราคม 2561)  เวลา 9.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ นำโดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด , นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน , โรงพยาบาลอำเภอฮอด ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน, สำนักงานคุมประพฤติ ฯลฯ ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “อำเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่”  โดยออกไปให้บริการแก่ชาวบ้านที่บ้านทุ่งยง  ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะมีการให้บริการต่างๆแก่ประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเดินทางออกไปติดต่อราชการถึงตัวอำเภอแล้ว ยังมีการมอบสิ่งของ รวมทั้งผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ให้กับชาวบ้านที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชนอีกด้วย  รวมทั้งยังนำผ้าห่มไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านทุ่งยงอีกด้วย

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ“ให้”  ร่วมกับมูลนิธิเวิร์คพอยท์ได้ Facebook : มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และ Instagram : workpointfoundation