FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

พิธีกร ผู้บริหารและพนง.เวิร์คพอยท์ร่วมอุดหนุนดอกป๊อปปี้วันทหารผ่านศึก

ในช่วงสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก ก็จะมีการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปริมณฑล เช่น สถานีรถไฟฟ้า (BTS) หมอชิต,อนุสาวรีย์ชัย,สยาม ,อโศก  ฯลฯ  ซึ่งในวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา  มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พาทหารเรือจากฐานทัพเรือกรุงเทพ นำผลิตภัณฑ์ดอกป๊อปปี้ ทั้งชนิดดอกละ 20 บาท และจัดเป็นตระกร้าสวยงามในราคา 100 บาท เข้ามาจำหน่ายที่ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23

ได้รับความสนใจทั้งจากผู้ประกาศข่าว รินรดา รวีเลิศ, 2 พิธีกรห้องข่าวบันเทิง ไชยา มิตรชัย ,ปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น และ กาลเวลา เสาเรือน นักข่าวสาว รวมทั้งผู้บริหารและเหล่าพนักงานเวิร์คพอยท์ร่วมอุดหนุนกันเนืองแน่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อร่วมระลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละของเหล่าทหารผ่านศึก ได้ทำเพื่อชาติ รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทุกคน