FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

2 ศิลปินเวิร์คพอยท์ ร่วมจำหน่ายดอกแก้วกัลยา

2 ศิลปินเวิร์คพอยท์  อุล ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา  และ พลอย วรางคนาง วุฑฒยากร  ร่วมงาน “น้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ...แก้วกัลยาของแผ่นดิน” ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อคนพิการไทย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี

อุล และพลอย ร่วมจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้พระราชทาน สัญลักษณ์วันคนพิการ  เพื่อนำรายได้สมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพของคนพิการทั่วประเทศ