FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

ช่องเวิร์คพอยท์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันคนพิการฯ มาร่วมพูดคุยในรายการสด “ห้องข่าวบันเทิง” ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 เรื่องการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 พร้อมเชิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาในหลากหลายรูปแบบ

ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ ซึ่งดอกแก้วกัลยาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในศูนย์ส่งเสริมอาชีพของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีน้องตั๊ก อธิศรี สงเคราะห์ ผู้พิการทางการมองเห็น เจ้าของเสียงไพเราะมาโชว์ร้องเพลง “แก้วกัลยา” เพลงสัญลักษณ์แห่งคนพิการ ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย คุณประภาส ชลศรานนท์ รองประธาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ มาทำภาษามือประกอบเพลงอีกด้วย

งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย.61 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง