FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบความสุข วันเด็กประจำปี 2562

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบความสุขรับวันเด็กประจำปี โดยมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน ของเล่น และขนม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทเวิร์คพอยท์ เช่น ร.ร.วัดเปรมประชากร , ร.ร.วัดรังสิต ,ร.ร.วัดนาวง ฯลฯ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่จะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เช่น เทศบาลนครรังสิต,เทศบาลบางพูน ,กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ,กองทัพอากาศ ฯลฯ

โดยมี คุณศุภเดช อัศวดำรงเดช กรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ เป็นผู้มอบ

โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้นนี้ จะสร้างขวัญและกำลังใจให้น้องๆได้มีความสุขในวันเด็กกัน และจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป