FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเด็กนักเรียนในจ.ปทุมธานี

 

แม้ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในบางพื้นที่มีปริมาณลดลง แต่ยังมีบางแห่งที่ยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในจังหวัดอื่นๆของไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไปได้ โดยเฉพาะคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่น เด็ก คนชรา และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มีความห่วงใยสุขภาพของน้องๆนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี จึงมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 สำหรับนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน เพื่อให้น้องๆได้สวมใส่ป้องกันฝุ่น

โดยมี คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ เป็นผู้มอบ ให้กับ คุณฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จ.ปทุมธานี