FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบอุปกรณ์กีฬาโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ และแบดมินตัน ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 ที่ผ่านมา

เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้น ในวันที่ 18 – 21 มี.ค.62 เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานของรัฐและประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เรียบร้อยแล้ว