FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ส่งต่ออุปกรณ์กีฬา “สานฝันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์”

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา มูลนิธิเวิร์คพอยท์จึงได้จัดโครงการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ส่งต่ออุปกรณ์กีฬา “สานฝันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์” โดยมอบอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และแบดมินตัน ให้น้องๆนักเรียน ในพื้นที่ 2 อำเภอของจ.นราธิวาส คือ อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ

โดยมีพิธีส่งมอบ ในงาน"วิชาการ กีฬา ตาดีกาสัมพันธ์" ที่ สนามกีฬา อบต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 30 มี.ค.62 ที่ผ่านมา มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ส่งต่ออุปกรณ์กีฬาให้น้องๆชาวใต้ 6 โรงเรียนใน อ.ตะมะยูง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมความสามัคคีให้เยาวชนในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ในงานมีกิจกรรมแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นคัดเลือกนักเรียน ในระดับตำบล เพื่อไปแข่งขันในระดับอำเภอต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=TqB1JnmUinI&t=5s