FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์ ส่งผู้สื่อข่าว “ปอเปี๊ยะ กาลเวลา” ร่วมอบรมอาสากู้ภัยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเราทำความดีด้วยหัวใจ

เวิร์คพอยท์ฯ ส่งผู้สื่อข่าว ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมอาสากู้ภัยกู้ภัยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล มี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร.ต.ท. มนัส โนนุช รองประธานสภาฯ เพื่อน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้ประชาชนชาวไทยจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม และตระหนักถึงความสำคัญถึงภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กหรือใหญ่ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เรียนรู้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ช่วยเหลือกรณีสำลัก ทดสอบการปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี มาร่วมฝึกสอน ให้กับเหล่าอาสากู้ภัยจาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ และศิลปินดารา รวม 300 ชีวิต ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 ที่ผ่านมา