FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์ร่วมสนับสนุนโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ 11 “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย”

พันเอก สุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ร้อยโทหญิง องค์กช วรรณภักตร์ประจำแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วย นักแสดง จอร์จ ฐปนัท สัตยานุรักษ์ เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11

เวิร์คพอยท์ฯ ส่งทีมผู้ประกาศข่าว หยก รินรดา รวีเลิศ,ตาล อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ,สอง ประภาศรี สภานนท์ และ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ร่วมเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่สนใจร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ รีบสมัครด่วน!! 

“จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการสร้างจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีนี้เป็นการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” 

โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ 15-25 ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง เขียนโครงงานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแรงบันดาลใจ นำมาใช้ในกิจกรรมส่งเข้าประกวด เริ่มส่งผลงานเข้าประกวดสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.62 โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com