FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

“ปอเปี๊ยะ กาลเวลา” ตัวแทนจากเวิร์คพอยท์ ร่วมพิธิเปิดโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11”

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 เป็นตัวแทนสถานีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "จิตสำนึกรักเมืองไทยปี11" ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(พื้นที่ศรีสมาน) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เยาวชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

“จิตสานึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน ประเทศและรักษาความมั่นคง สร้างสำนึกแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติ และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

น้องๆ เยาวชนอายุ 15 – 25 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11” โดยส่งโครงการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” ชิงทุนดำเนินโครงการไปทำให้เป็นจริงและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.62 ติดตามดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม หรือส่งใบสมัคร ได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com และ Fanpage จิตสำนึกรักเมืองไทย