FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ร.ร.วัดเปรมประชากร ได้มีพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาเป็นประธานในพิธี

ซึ่งบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)ก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดย คุณศุภเดช อัศวดำรงเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ นำทีมผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี , ตรัย นุ่มแก้ว และศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด จ่อย รวมมิตร,เต้ย จักร์รินท์ รวมไปถึง เจแปน ชิงร้อย , บอล ชิงร้อย และพนักงานเวิร์คพอยท์ฯ ไปร่วมในพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การมอบกังหันเติมอากาศ,มอบทุนการศึกษา,โยนอีเอ็มบอล ,ปล่อยพันธุ์ปลาลงในคลองเปรมประชากร ตามโครงการ “PEA จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเปรมประชากร” ต่อด้วยการปลูกต้นทองอุไรบริเวณริมคลอง และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าบริษัท เวิร์คพอยท์ฯ รวมไปถึงการเก็บขยะบริเวณริมคลอง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเปรมประชากรให้สวยงามอีกด้วย