FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

กรมชลประทาน-วปอ.รุ่น60-มูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ ร่วมกับมูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบทุนการศึกษา จ.ยะลา

กรมชลประทาน, ศิษย์เก่าหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 (วปอ.60), มูลนิธิเวิร์คพอยท์, มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์, นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 (มส.10), นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 33 นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 22 ,หน่วยเฉพาะกิจยะลา, หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

เดินทางลงพื้นที่ไปมอบเงินทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,บาสเก็ตบอล,แบดมินตัน,ตะกร้อ และโต๊ะปิงปอง เพื่อสร้างรอยยิ้มและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียน และคุณครู ร.ร.จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และ ร.ร.สังวาลย์วิท 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา

ได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ดีใจ หัวเราะ มีความสุขของน้องๆ แล้วพวกเราก็สุขใจไปด้วย