FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่พนักงาน

ด้วยความใส่ใจในสุขภาพและอนามัยของพนักงาน และเชื่อว่า สุขภาพที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของความสุขและความสำเร็จในชีวิต  นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬา ออกกำลังกายแล้ว บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ยังจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา  นับเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลความเจ็บป่วย