FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

ริว จิตสัมผัส – จ่อย รวมมิตร ตัวแทนเวิร์คพอยท์ ร่วมกิจกรรมมอบหนังสือ "สร้างปัญญา เยียวยาใจ สร้างสายใย : แม่ลูกในเรือนจำ”

ริว จิตสัมผัส และ จ่อย รวมมิตร ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด เป็นตัวแทนศิลปินเวิร์คพอยท์ ไปร่วมพิธีเปิดงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11: มหัศจรรย์วันหนังสือ” ซึ่งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ จัดขึ้น เมื่อบ่ายวันนี้ (23 ส.ค.62) ณ อาคารจามจุรีสแควร์ บริเวณโถงชั้น G เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมมอบหนังสือให้กับผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งในพิธีเปิดงานได้จัดกิจกรรม “สร้างปัญญา เยียวยาใจ สร้างสายใย : แม่ลูกในเรือนจำ” เพื่อส่งมอบหนังสือดีๆ ไปยัง ทัณฑสถานหญิงกลาง และ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์ โดยหวังว่าหนังสือจะเป็นสื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ก่อให้เกิดความอ่อนโยน และสร้างสายใยความรักความผูกพันจากแม่สู่ลูกและผู้ต้องขังหญิงทุกวัย และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กลับออกมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ภายในงาน มีผู้แทนจากทัณฑสถานหญิง ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์ และคุณนฤมล รื่นอารมย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ มารับมอบหนังสือ นอกจากจะมี ริว จิตสัมผัส , จ่อย รวมมิตร ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด 2 ศิลปินจากเวิร์คพอยท์แล้ว ยังมี แวร์ โซวและลูกสาวน้องคนดี ,ครูทอม จักรกฤต โยมพยอม,แม็กซ์ ณัฐวุฒิ เจนมานะ, บิ๊ก ทองภูมิ,กั้ง วรกรณ์ ศิริสรณ์ (เดอะ สตาร์ 10) ,พรีน รวิสรารัตน์ (เดอะสตาร์ 12) ,พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน,เต ตะวัน ฯลฯ