FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ร่วมมอบที่นอนหลอดลดแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียง

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “อบรมให้ความรู้ในการทำที่นอนหลอดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” พร้อมทั้งส่ง กาลเวลา เสาเรือน ผู้สื่อข่าวช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 เข้าอบรมร่วมกับ อสม.และญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยมีคณะครูและน้องๆ นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ มาร่วมฝึกสอนให้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายบาล สุวรรณสารารักษ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ,พันเอกสุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน

การจัดอบรมในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดจากแนวคิดของน้องๆนักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ที่คิดค้น โครงการ "ร่วมแรงรวมหลอด ลดแผลกดทับ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง" เพื่อส่งประกวดในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11” ซึ่งสำนักงานปลัดกลาโหมจัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแสดงความคิดมุมมองอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “คิดทำอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” และโครงการทำที่นอนหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วซึ่งย่อยสลายยากกลับมาใช้ใหม่นี้ ได้รับรางวัลดีเด่น เป็น 1 ใน 8 ทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้าย จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 167 โครงการจากทั่วประเทศ สำหรับหลอดพลาสติกที่นำมาใช้ทำที่นอนและหมอนในครั้งนี้ เป็นหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งน้องๆ นักศึกษาขอรับบริจาคมาจากร้านค้าในชุมชน และอีกส่วนหนึ่งทางมูลนิธิเวิร์คพอยท์ก็นำหลอดพลาสติกที่มาจากการคัดแยกขยะภายในบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ มามอบให้ด้วย

ที่นอนหลอดพลาสติกนี้ จะช่วยป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับ ระบายความร้อนได้ดี ช่วยอำนวยความสะดวกให้ญาติในการพลิกตัวผู้ป่วย จะได้ไม่จมไปกับที่นอน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วย เพราะไม่เป็นที่สะสมไรฝุ่น การทำความสะอาดที่นอนก็ทำได้ง่าย อายุการใช้งานก็ยาวนาน

หลังเสร็จการอบรม ก็นำที่นอนและหมอนหลอดไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย นับเป็นการแบ่งเบาภาระ ช่วยให้ญาติผู้ป่วย ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากไปซื้อที่นอนลม ซึ่งมีราคาแพง ทำให้ผู้ป่วยและญาติได้มีกำลังใจที่ดีขึ้น