FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ส่งมอบของขวัญให้กับร.ร.และหน่วยงาน 35 แห่ง เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบความสุขรับวันเด็กประจำปี 2563 โดยมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน ของเล่น และขนม ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 35 แห่ง ที่ขอสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเข้ามา เช่น ร.ร.วัดเปรมประชากร ,ร.ร.วัดดาวเรือง, ร.ร.วัดรังสิต ,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต,เทศบาลนครรังสิต,เทศบาลบางพูน ,กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร(อนุสรณ์สถาน) ,กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ,กองทัพอากาศ ฯลฯ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆและเยาวชนใน กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณศุภเดช อัศวดำรงเดช กรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ เป็นผู้มอบให้

การจัดเตรียมสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนของมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี เติบโตเป็น "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป