FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์ลดใช้พลาสติก รักษาความสะอาด และคัดแยกขวดพลาสติกส่งไปทำผ้าไตรจีวร

เวิร์คพอยท์ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดโครงการ “workpoint zero waste” ขึ้น รณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกพนักงานในบริษัทอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องของการลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และจัดตั้งจุดแยกขยะชัดเจนในหลายพื้นที่ของบริษัท ทำให้ปริมาณขยะลดลงเป็นอย่างมาก และพนักงานส่วนใหญ่หันมาใช้ถุงผ้า พกแก้วน้ำ และนำภาชนะมาใส่อาหารเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 ก.พ.63 เหล่าพนักงานก็ร่วมช่วยกันคัดแยกขวดน้ำพลาสติก (ขวดPET) ภายในบริษัท

จากนั้น วันที่ 4 ก.พ.63 มูลนิธิเวิร์คพอยท์ พร้อมทั้ง กาลเวลา เสาเรือน ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ เป็นตัวแทน นำขวดพลาสติก PET น้ำหนักร่วม 100 กก. ไปถวายพระที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ สำหรับที่วัดจะนำไปแปรรูปทำเป็นผ้าไตรจีวรต่อไป ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เวิร์คพอยท์นำขวดพลาสติกไปถวายที่วัดจากแดง นอกจากนั้นยังได้ชมจุดคัดแยกขยะ กระขวนการรีไซเคิลขยะต่างๆ ที่ทางวัดดำเนินการและชมจุดตัดเย็บจีวรและเสื้อผ้าต่างๆ โดยมี พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อธิบายทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ช่วงเช้า วันที่ 7 ก.พ.63 ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นำโดย 2 ผู้ประกาศข่าว สุภาพชาย บุตรจันทร์ และ ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี รวมไปถึงเหล่าพนักงานเวิร์คพอยท์ ร่วมกันทำความดี รักษาความสะอาด เก็บขยะ บริเวณริมถนน 2 ข้างทางถนนเลียบคลองเปรม รวมไปถึงริมคลองเปรมประชากร จากด้านหน้าบริษัท ผ่านหน้า ร.ร.วัดเปรมประชากร ไปจนถึงบริเวณหน้าวัดเปรมประชา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และจะได้มีน้ำคลองที่ใสสะอาดต่อไป ซึ่งทุกคนก็ยิ้มแย้มร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะกันอย่างแข็งขัน นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ชาวเวิร์คพอยท์มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป