FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

ซัน วงศธร – หมิว เขมจิรา 2 ศิลปินไมค์ทองคำ พรีเซ็นเตอร์จำหน่ายดอกมะลิวันแม่ ปี 2563

ซัน วงศธร สมศรี และ หมิว เขมจิรา วงษ์ทอง 2 ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด ได้รับคัดเลือกจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกมะลิวันแม่ ปี 2563 สัญลักษณ์ “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม  โดยในปีนี้ได้มีการถ่ายสปอตโทรทัศน์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่ รายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)  

ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี โทรศัพท์  02-354-7533-37 ต่อ 604-607 หรือ www.ncswt.or.th