FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

มูลนิธิเวิร์คพอยท์มอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ 2565

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ ส่งมอบความสุขแก่เยาวชน ผ่านของขวัญ เช่น หมอนหน้ากากต่างๆ เสื้อยืด หมวก กระเป๋าผ้าจากร้านสตูดิโอช็อป ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่ดี และมีพัฒนาการที่มีคุณภาพ สมดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 จากท่านนายกรัฐมนตรี ที่ว่า "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ในปีนี้ แม้ว่ารูปแบบของการจัดงานวันเด็กจะต้องถูกปรับเปลี่ยน โดยบางที่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ และบางที่ก็เลื่อนวันจัดงานออกไป ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์โควิด-19 ทางมูลนิธิฯก็หวังว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีการจัดงานวันเด็กได้แล้ว เด็กๆทุกคนจะมีความสุขและมีกำลังใจที่ดี เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

การจัดเตรียมสิ่งของเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนของมูลนิธิเวิร์คพอยท์ ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป