FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานกุศล “เช็ดน้ำตา หลั่งน้ำใจ ให้เนปาล”

กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานคอนเสิร์ตรวมศิลปิน “เช็ดน้ำตา หลั่งน้ำใจ ให้เนปาล”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาล  พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทางโทรศัพท์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย  ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  โปษยานนท์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายขคนาถ  อธิการี  เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำประเทศไทย  และ คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมี จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย  และ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร