FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

จันจิ – แปม ไกอา ร่วมงานแถลงข่าววันมหิดล

จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย และ แปม ศิรภัสรา สินตระการพล  2 สาว วงไกอา ศิลปินค่ายดูเอดอท ในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์วันมหิดล ในงานแถลงข่าว “24 กันยายนวันมหิดล พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุขช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รองประธานกรรมการจัดงานหารายได้ และประธานกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์เนื่องในวันมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับ ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ประธานกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม   ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา