FULL SCHEDULE

CORPORATE RESPONSIBILITY

เวิร์คพอยท์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)  และสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์  เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต  จึงมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน สมุดหนังสือ ของเล่น จักรยาน และสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้เป็นของขวัญของรางวัลในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2559 ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามา จำนวน 32 หน่วยงาน  อาทิ ร.ร.วัดเปรมประชากร , ร.ร.วัดบางเตยใน , ร.ร.วัดรังสิต ,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจ.ปทุมธานี, ศูนย์เยาวชนอัมพวา ,สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน,สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว,กองทัพอากาศดอนเมือง,สำนักงานเทศบาลนครรังสิต,สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต,สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์,ฯลฯ