FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

ร่วมใจกันสร้าง สยามงามตา กับงานสงกรานต์แบบไทยๆ “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า ยกสยาม”

เตรียมพบกับความสนุกกับสีสันของผ้าขาวม้าในบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยๆ กับงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า ยกสยาม”  งานที่อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เป็นการจัดงานสงกรานต์สีขาว ปราศจากการเล่นแป้งดินสอพอง ไร้แอลกอฮอล์ ไร้การทะเลาะวิวาท ไร้สายเดี่ยวและนุ่งสั้น แนวคิดของงาน คือการยกวัฒนธรรม ยกประเพณี ยกความเป็นไทย มาอยู่ใจกลางสยามสแควร์ บรรยากาศสงกรานต์ ๔ ภาค โดยการชวนประชาชนคนไทยมาใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์ และรวบรวมผ้าขาวม้าจากทั่วประเทศมาตกแต่งแข่งขันกันในงาน ซึ่งจะแบ่งเป็น ๔ โซน คือ  โซนที่ ๑: ลานยกสยาม (ลานหน้าฮาร์ดร็อค) รื่นรมย์นิยมสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆกับการสรงน้ำพระทั้ง ๔ ภาคใจกลางสยามสแควร์พร้อมร่วมกิจกรรมสงกรานต์กับศิลปินนักแสดงมากมาย   โซนที่ ๒: ตลาดสยาม ตลาดแบบไทยกับสินค้ามากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าและอาหาร 4 ภาค,  โซนที่ ๓: ลานบุญ (ลานตรงข้าม SQ1) พบกับการสาธิตเครื่องประกอบพิธี ๔ ภาค พิธีฮดสรง สรงน้ำพระประจำวันเกิด และสรงน้ำพระชาวมอญ และการจำลองประเพณีต่างๆ และโซนที่ ๔ : KID ZONE จุดเล่นน้ำสำหรับเด็ก ปลอดภัย สนุกได้ทุกวัย และยังมีจุดบริการเติมน้ำฟรีทั่วบริเวณงาน

สำหรับใครที่จะไปร่วมงานนี้อย่าลืมร่วมใจกันสร้างปรากฏการณ์ “สยามงามตา” โดยการแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดผ้าขาวม้าไปเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม พร้อมร่วมถ่ายคลิปสร้าง Viral แชร์ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กระจายไปสู่สายตาคนทั่วโลก พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมายมาย โดยงานจะจัดทั้งหมด ๓ วัน เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ จนถึง เสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เที่ยงวันยันหกโมงเย็น  สงกรานต์งานเดียวเที่ยวได้ยกครอบครัว  ณ สยามสแควร์