FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

"พงศ์ จักรพงศ์" และ "น้ำ กนกวรรณ" ปลื้ม รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2560

พงศ์ จักรพงศ์ หาญภิรมย์  และ น้ำ กนกวรรณ วันทะวงษ์  2  ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด  ต่างรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2560 จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ในงานกิจกรรมรณรงค์วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาประจำปี 2560   จัดโดยคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหารสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณลานกิจกรรม สัปดาห์เข้าพรรษามหามงคล ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา

พงศ์ จักรพงศ์ และ น้ำ กนกวรรณ  เผยว่า “ปลื้มใจมาก ที่ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา  ประจำวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2560  ในวันนี้  โดยปกติแล้ว ถ้ามีเวลาก็จะเข้าวัดไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัวอยู่แล้ว อยากเชิญชวนคนไทยทุกคน เราเป็นชาวพุทธ ก็ต้องเข้าวัด ทำบุญ ทำทาน ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา  และสวดมนต์ พร้อมทั้งร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป”

สำหรับกิจกรรมรณรงค์วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาประจำปี 2560 เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาศีล 5 งดเหล้าเข้าพรรษา การสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา การหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 9 วัด การแสดงพระธรรมเทศนาและนิทรรศการต่างๆ รวมถึงการประกาศเกียรติคุณแก่ศิลปินดารานักร้อง พุทธศาสนิกชนที่มีความประพฤติดีไม่เสียหายทางศีลธรรมและกฎหมาย เพื่อร่วมรณรงค์วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา และเข้าร่วมประดิษฐ์ปฏิญาณตนรักษาศีล 5 งดเหล้าเข้าพรรษา