FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

ช่องเวิร์คพอยท์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 จัดทำ “คุณพระช่วยเทปพิเศษ” รวม 17 ตอน

 ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23  ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดทำและเผยแพร่รายการ “คุณพระช่วยเทปพิเศษ” จำนวน 17 ตอน โดยจะออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 -17.00 น.

ในแต่ละตอนจะเป็นการนำเสนอ เนื้อหาเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ในด้านต่างๆเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกผ่านการเผยแพร่ออกอากาศ  อาทิ ตอน ศาสตร์พระราชา เป็นการอัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศ, ตอน พ่อยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเราจะตาม เป็นการย้อนเรื่องราวความประทับใจของพสกนิกรชาวไทยผ่านรูปถ่ายสู่การตามรอยเบื้องพระยุคลบาท, ตอน สืบราชสาส์นผ่านวรรณกรรม เรื่องราวของหนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งที่ทรงแปลและทรงอักษรเอง, ตอน นักแต่งเพลงเทิดพระเกียรติ เป็นการนำเสนอเรื่องราวของการแต่งเพลงและถ่ายทอดบทเพลงเทิดพระเกียรติจากนักแต่งเพลงชื่อดัง อาทิ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค และศิลปินที่มาร่วมขับร้อง แดน วรเวช ดานุวงศ์, หนึ่ง วง ETC อภิวัฒน์ พงษ์วาท ฯลฯ

ติดตามชมรายการคุณพระช่วยเทปพิเศษ ออกอากาศทุกวัน เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23  ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นไป