FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

เวิร์คพอยท์ & กันต์ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ”ประจำปี 2560

นับเป็น 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ กันต์ กันตถาวร พิธีกร รายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ประเภทผู้ดำเนินรายการชายผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 และสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ได้รับรางวัลผู้ส่งผลงานของผู้ดำเนินรายการชายเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ซึ่งพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นเช้าวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา  ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในพิธี  

กันต์เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ และขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องครับ ขอฝากถึงเยาวชนให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยที่สวยงามนี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปครับ”