FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

คุณพระช่วย - เท่ง เถิดเทิง - ปะแป้ง พลอยชมพู รับรางวัล “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562”

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมคนไทยให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมประกวดเพลง (เพชรในเพลง)เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลง อันได้แก่นักร้องและนักประพันธ์เพลงที่ให้ความสำคัญแก่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและงดงาม รวมทั้งจัดมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ

โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย ซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ, การแสดงไทยถิ่นศิลป์แห่งภาษา, การร้องเพลงจากตัวแทนสถานทูตบังกลาเทศ, การแสดงจากศิลปินที่ได้รับรางวัล “เพชรในเพลง” ซึ่งปีนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงเข้ารับรางวัลมากมาย รวมไปถึงศิลปินและนักแสดงในสังกัดเวิร์คพอยท์ที่ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

  1. รายการ “คุณพระช่วย” ได้รับรางวัลรายการโทรทัศน์ส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย
  2. รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ เท่ง เถิดเทิง เพลง “เหงาจนเงาหนี” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  3. รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ ปะแป้ง พลอยชมพู ศิลปินไมค์ทองคำ 6 จากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด เพลง “หอบฝันสู่เมืองใหญ่” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง