FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

ไมค์หมดหนี้รับรางวัล“ประชาบดี” 3 ปีซ้อน

รายการ “ไมค์หมดหนี้” ได้รับรางวัลเกียรติยศ รางวัล“ประชาบดี” ประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับเป็นรายการคุณภาพอีกหนึ่งรายการของช่องเวิร์คพอยท์ ที่สร้างกำลังใจให้กับคนที่มีหนี้ได้มีพลังในการสู้ชีวิตต่อไป โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานรางวัล “ประชาบดี”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น รวมไปถึง รายการ “ไมค์หมดหนี้” ซึ่งสร้างความยินดีให้กับ เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ พิธีกร และคณะกรรมการในรายการ รวมถึงทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้

“ไมค์หมดหนี้” เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาร่วมแข่งขันในรายการ โดยแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง และเพื่อทำให้หนี้หมดไป ซึ่งหลังจากที่มาร่วมรายการ ต่างได้รับความช่วยเหลือมีคนรู้จักมากขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้ใจบุญจากทั่วประเทศติดต่อมาให้กำลังใจ บางคนหมดหนี้ บางคนได้รับความช่วยเหลือให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป