FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ช่องเวิร์คพอยท์ รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561-2562 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่องค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง และโล่เกียรติยศให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมีพิธีกรและผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 เข้ารับรางวัล คือ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กม๊ก) พิธีกรรายการซูเปอร์หม่ำ,บรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าว รายการบรรจงชงข่าว และ กันต์ กันตถาวร พิธีกรรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เข้ารับพระราชทาน รางวัลเทพทอง ประเภทนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น

สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก