FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

เวิร์คพอยท์ รับ 2 รางวัลสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติดีเด่น ประจำปี 2563

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท.จัดงาน D-Day วันพัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ เพื่อรำลึกถึงวันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมี รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.เป็นประธานจัดงาน

ภายในงาน มีการจัดมอบรางวัลให้แก่สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม ใน 2 สาขา ได้แก่ ผู้สื่อข่าวดีเด่น และ สื่อออนไลน์ดีเด่น เพื่อให้ความสำคัญต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการรับมือภัยพิบัติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนในการเตรียมตัวและเฝ้าระวัง ลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย

เวิร์คพอยท์ฯ ได้รับมา 2 รางวัล คือ workpointTODAY ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม "Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020" สำนักข่าวออนไลน์ที่มีความโดดเด่นด้านการรายงานข่าวภัยพิบัติ ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาจากข่าวหลายชิ้น เช่น ไฟป่าเชียงดาว, ฝุ่น Pm2.5, โควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัยต่างๆ และ ธนภัทร ติรางกูล ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ 23 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผู้สื่อข่าวที่มีความโดดเด่นด้านการรายงานข่าวภัยพิบัติ "Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020" (Members of Media)