FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

WORKPOINT STAR SEARCH คัดเลือกและประกาศผล 13 ต.ค.นี้ วันเดียวเท่านั้น!!

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ กับการเปิดออดิชั่นครั้งใหญ่ WORKPOINT STAR SEARCH ค้นหาดาวดวงใหม่ ร้อง เต้น เล่น แสดง และพิธีกรรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อเซ็นสัญญาเข้าร่วมงานในสังกัดเวิร์คพ­อยท์ เปิดรับสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้ ทาง www.workpointstarsearch.com 

ยื่นใบสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกพร้อมฟังประกาศผลไ­ด้ในวันอังคารที่ 13 ต.ค.นี้ ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

เอกสารที่ต้องนำมาในวันคัดเลือก

  1.  ปริ้นท์ใบสมัครจาก www.workpointstarsearch.com 
  2. กรอกข้อมูลในใบสมัครที่ปริ้นท์มาให้ครบถ้วน
  3. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ และรูปถ่ายขนาด 4*6 นิ้ว 1 ใบ

ในกรณีที่ผู้สมัครอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันคัดเลือก
 - ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของใบสมัคร
 - ในวันคัดเลือกจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 - หากในวันคัดเลือก ผู้ปกครองไม่สะดวกมา ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*คัดเลือกและประกาศผล ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 วันเดียวเท่านั้น !!!