FULL SCHEDULE

NEWS & MEDIA

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แถลงข่าว “ ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน ”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว  “ ๑ ทศวรรษ  ใต้ร่มพระบารมี  แก้วกัลยาของแผ่นดิน ”   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  ชั้น ๓ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัด นนทบุรี    โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   พร้อมด้วย  พลเอกสิงหา  เสาวภาพ   ประธานคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ , พลตรีฉลองรัฐ  นาคอาทิตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   และว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช รองประธานจัดงาน  “ ๑ทศวรรษ    ใต้ร่มพระบารมี   แก้วกัลยาของแผ่นดิน ”  รวมทั้ง จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา  , ศิลปินจากค่าย จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน ) , ค่ายอาร์เอส จำกัด ( มหาชน),ค่ายทรูแฟนเทเชีย จำกัด , ค่ายชัวร์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ มาร่วมงาน