มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ร.ร.วัดเปรมประชากร

28 September 2022

เดินหน้าร่วมช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้านหลากหลายมิติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 40 ทุนให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนวัดเปรมประชากร โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ,พัน พลุแตก , สุภาพชาย บุตรจันทร์และ รินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 และทีมงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ไปมอบทุนให้น้องๆในโรงเรียน เด็ก ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้พากันดีใจ โดยด.ญ. ชลนิชา อารีเอื้อ นักเรียน ป.6 เป็นตัวแทนเพื่อนๆ เผยว่า “รู้สึกมีความภูมิใจที่พี่ ๆ ในเวิร์คพอยท์ฯ มามอบทุนการศึกษาในวันนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.วัดเปรมประชากร หนูจะเอาไปให้พ่อกับแม่ ท่านจะได้ดีใจค่ะ”

นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ที่มาให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน “สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะเป็นเด็กนักเรียนที่คุณครูประจำชั้นพิจารณา ว่าเป็นเด็กที่มีความเดือดร้อน มีฐานะยากจน ก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนไปในช่วงนี้ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนก็มีความเดือดร้อนกันเยอะ เมื่อได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฯก็เป็นการช่วยเหลือเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีกำลังใจ มีการศึกษาที่ดีขึ้น ก็ต้องขอบคุณมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศลด้วยค่ะ”