“ผู้ประกาศข่าวเวิร์คพอยท์” เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ“วันแม่”

12 July 2023

อุล ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา และปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ศิลปินและผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

ทั้งคู่ก็ขอเชิญชวนลูกทุกคนร่วมแสดงพลัง “รักแม่” โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ นำไปกราบแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป “12 สิงหาคม วันแม่ปีนี้ ระลึกถึงพระคุณแม่ แสดงความรักบอกรักแม่ผ่านดอกมะลิ ร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อแม่ ด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิได้ที่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ” เงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ

ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ได้ที่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี และที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 506, 604, 606 - 607 หรือสั่งซื้อทาง Line ID : community.fund หรือ rak_mom