“คุณปัญญา นิรันดร์กุล” ประธานมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 34 ปี เวิร์คพอยท์กรุ๊ป

12 September 2023

ในโอกาสครบรอบ 34ปี เวิร์คพอยท์กรุ๊ป วันที่ 11 กันยายน 2566 มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล โดยคุณปัญญา นิรันดร์กุล เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร จำนวน 40 ทุน รวมถึงบุตรธิดาพนักงาน ที่เป็นครอบครัวเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ปฏิบัติหน้าที่ทำงานในบริษัทอย่างขยันขันแข็งมาโดยตลอด จำนวน 23 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 63 ทุน โดยคุณปัญญา กล่าวถึงงานวันนี้ว่า

“วันนี้เป็นวันครบรอบ 34 เวิร์คพอยท์ หนึ่งในกิจกรรมก็เป็นการมอบทุนให้เด็ก ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ซึ่งช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน สำหรับเด็ก ๆ ที่มารับทุนการศึกษาในวันนี้มาจาก ร.ร.วัดเปรมประชากร ก็เป็นร.ร.ที่ตั้งอยู่ข้าง ๆ บริษัท รวมทั้งลูก ๆ ของพนักงานของบริษัทด้วยที่เรียนดี ตั้งใจเรียน พ่อแม่ก็มาทำงานกัน ก็ยินดีกับทุกคนด้วยครับ”

มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ดำเนินงานช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน การศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มูลนิธิให้ความสำคัญ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่อให้เด็กไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต