มูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล จัดโครงการ “คนไทยช่วยคนไทย” มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ 110 เครื่อง ให้แก่ 17 รพ.

27 November 2023

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ เพื่อการกุศล' จัดโครงการ 'คนไทยช่วยคนไทย' ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ 110 เครื่องแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้เข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้โรงพยาบาลมีเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติเพียงพอต่อความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง,มะเร็งปอด,ปอดอุดกั้นเรื้อรัง,หอบหืด หรือผู้สูงอายุที่ต้องการออกซิเจนช่วยในการหายใจและต้องพ่นยาเพื่อขยายหลอดลม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นจากความรุนแรงของสถานการณ์ความรุนแรงฝุ่นละออง PM 2.5

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเวิร์คพอยท์ เพื่อการกุศล นำโดย คุณพาณิชย์สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Group CEO และคุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล ได้เป็นประธานในส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ ให้แก่ 8 โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่,ลำปางและแม่ฮ่องสอน ได้แก่ รพ.แม่แตง, รพ.ดอยสะเก็ด, รพ.ดอยเต่า, รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, รพ.สันกำแพง ,รพ.แม่ลาน้อย , รพ.แม่สะเรียง และ รพ.แม่เมาะ โดยมี นพ.กรกฤช ลิ้มสมมติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้คำปรึกษารายละเอียดที่สำคัญในการจัดโครงการครั้งนี้ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

โดยคุณพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Group CEO เผยว่า “ทางมูลนิธิเวิร์คพอยท์ เพื่อการกุศล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการคนไทยช่วยคนไทย ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และได้มีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ครั้งนี้”

การจัดโครงการ “คนไทยช่วยคนไทย” มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมทำบุญกับโครงการด้วย