รายการ “ปัญญาปันสุข” และ “ปัญญาปันสุข LIVE” มอบสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมรายการ

10 July 2021

รายการ “ปัญญาปันสุข” และ “ปัญญาปันสุข LIVE” มอบสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมรายการ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถช่วยได้มากถึง 289 ครอบครัว