มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบน้ำดื่มแก่ชุมชนคลองเตย

13 May 2021

13 พ.ค.64 มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย สู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยคุณปานชัย แก้วอัมพรดี อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ