ผู้บริหาร&พนักงานเวิร์คพอยท์ร่วมใจ ซื้อถุงผ้า&ดอกป๊อปปี้ วันทหารผ่านศึก

28 January 2020

คุณประภาส ชลศรานนท์ และ คุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ผู้บริหาร พร้อมทั้งผู้ประกาศข่าว และพนักงานเวิร์คพอยท์ร่วมอุดหนุนถุงผ้าและดอกป๊อปปี้ ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(3 ก.พ.) ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำเข้ามาจำหน่าย ณ ที่ทำการ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ที่ผ่านมา

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ "ทหารผ่านศึก" และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม และความเสียสละของทหารผ่านศึกทุกนายที่ได้กระทำและอุทิศเพื่อประเทศชาติ ในทุกสมรภูมิและทุกพื้นที่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ดอกป๊อปปี้ที่นำมาจัดจำหน่ายนั้นมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือจากจิตอาสาที่เข้ามาทำในวันอังคารและแม่บ้านครอบครัวของทหารผ่านศึก ที่รับไปทำที่บ้านเพื่อเสริมสร้างรายได้ โดยทางมูลนิธิฯ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯยังได้ทำผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น กระเป๋าพัด ร่ม พวงกุญแจ จำหน่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากดอกป๊อปปี้ที่จำหน่ายในราคาดอกละ 20 บาท” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ