ข่าวเวิร์คพอยท์เปิดพื้นที่ข่าวช่วยผู้ประกอบการ SME และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์

27 January 2020

สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงหลัง “ข่าวเที่ยงเวิร์คพอยท์” ผ่านรายการ “เวิร์คพอยท์ช่วยชาวบ้าน” โดยออกอากาศคู่ขนานพร้อมกันทั้งทางช่องโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของบริษัท อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อโครงการ“ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ช่วยโรงพยาบาลสู้ COVID-19” โดยเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาหรือขาดแคลนเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มีช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Workpoint Entertainment Facebook Fanpage เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอรับบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ อีกด้วย