ห้องข่าวบันเทิง เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิสายใจไทย

15 July 2020

รายการห้องข่าวบันเทิง ช่องเวิร์คพอยท์เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนทหารทุพพลภาพและครอบครัว โดยมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้เปิดร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "สายใจไทย มาร์เก็ต" จำหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้ช่วยเหลือทหารทุพพลภาพและครอบครัว โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เลือกชมสินค้าและซื้อสินค้าของมูลนิธิได้ตลอด 24 ชม. ทางเพจ : Saijaithai Market - ร้านสายใจไทย หรือทางLine : @saijaithai